Make your own free website on Tripod.com

                                                              SUÇ VE CEZA
        Ceza hukuku suç ve ceza kavramları üzerine kurulmuştur. Hukuku bir toplumu düzenleyen kurallar bütünü olarak tanımlamıştık.Bu kurallarla hangi davranışların suç olduğu, suç işlenmesi durumunda uygulanacak yaptırımlar yani cezalar belirlenmiştir.
       Suç, toplumda düzeni sağlamak için konulmuş ve yaptırıma bağlanmış kuralların ihlal edilmesine yönelen eylemdir.Toplum;  düzenini bozan , suç işleyen kişiyi, cezalandırarak  suça karşı tepkisini gösterir.Hangi hareketin suç olacağı toplum tarafından belirlenir. Yasama görevini yapan organlar toplumun beklentilerine  göre yasaları belirlerler.Bir ülkede suç olmayan bir davranış başka bir ülkede büyük bir suç olabilir.Bu toplumların gelişmişlik düzeyine ,ekonomik , sosyal ve tarihsel, koşularına bağlı olarak değişir.Örneğin zina suçu bazı ülkelerde suç olmaktan çıkarılmıştır . Bazı ülkelerde ise bu suç idam cezası ile  cezalandırılmaktadır.Yasalarda suç olarak tanımlanmamış bir eylem toplum düzenini ağır bir şekilde ihlal etse bile cezalandırılamaz.  Bu kural hukuk devletinin  vazgeçilmez bir kuralıdır.
      Eski yüzyıllardaki ceza hukuku anlayışıyla,  günümüzün ceza hukuku anlayışı arasında büyük  farklılıklar vardır. Bu fark geçmişin  krallıkla yönetilen devletleri ile bugünün demokrasi ile yönetilen devletleri arasındaki  farka benzer.Artık  cezadaki  amaç; yalnız korkutmak , caydırmak , intikam almak değildir. Suç işleyen kişinin yeniden topluma kazandırılması, onun suçlu olan kişiliğinin tedavisi  önem kazanmıştır.Bu gelişime parelel olarakta bedeni cezalar kaldırılmış ,yerine hürriyeti bağlayıcı ve para cezaları konulmuştur.Bu yöndeki gelişme ile demokratik devletin gelişimi arasında büyük bir parelellik vardır. öyleki; demokraside  topluma yön veren toplumun kendisidir......Devam edecek ....
 
 

                      Önsöz / İnternet ve Hukuk Hukuk Rehberi  /   Hukuk Siteleri /Çıldır Adliyesi  Katkıda Bulunanlar
                   Hukuk ve edebiyat Ceza Hukuku  Özel Hukuk  Programlar  Yargı Haberleri  / İnterkcularnetdeki Huku
                                                          HABERLEŞME   MERHABA    ANA SAYFA

Sayfamız İnternet explorer 4.0 üstü veya  Nestcape  Communicator  Tarayıcı Programlarında  İzlenmek üzere hazırlanmıştır.