Make your own free website on Tripod.com

                                                                              KARAR
                                       Hazırlık soruşturması ile başlayıp sonsoruşturma ile devam eden yargılamanın duruşma süreçinin sonunda ; Hakimin kendinden emin ve ve tok bir sesle  söylediği "Karar" sözünü duyarsınız.Ve bunun üzerine duruşma salonunda bulunan herkes ayağa kalkar.Hakimin karar demesiyle yerel mahkeme uyuşmazlığı çözüme ulaştırır ve davadan elini çeker.
                                      Yargılama sonunda verilen hükümlerin çoğunluğunu mahkumiyet ve beraat kararları oluşturur.Bunun yanında uyuşmazlığı esasdan çözmeyen kararlarda vardır ki   bunlar;  görevsizlik,yetkisizlik , kamu davasının ortadan kaldırılması,düşme ve red gibi  kararlardır. (CMUK 253) .
                                      Yukarıda da belirtildiği üzere ; karar dendiğinde  akla mahkumiyet ve beraat kararları gelir. Beraat kararları daha çok iki nedene dayandırılır.
                         - Sanığın üzerine atılı eylemi gerçekleştirmediğinin sabit olması veya üzerine atılı eylemin suç teşkil etmemesi
                         -Sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin delil elde edilememesi, delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesi
                                       Delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesinin nedeni ;Sanığın masum  olma olasılığının bulunmasıdır.Herkes tarafından kabul edileçektir ki; aleyhine delil bulunmakla birlikte  masum bir kişinin cezalandırılması en büyük adaletsizliktir.Ceza hukukunda bu ilke "sanık şüpheden yararlanır" sözüyle ifade olunur.
                                   Mahkumiyet kararı; sanığın eyleminin  sabit olduğunu , ve bu eyleminin suç olduğunu tesbit eder. Ve sonuç olarakda , sanığın suç olarak tanımlanan eyleminin   kanunda yazılı cezası tayin olunur.Sanık hakkında ceza tayin olunurken pek çok etken devreye girer. Sanığın yaşı, akli durumu, suçun işleniş biçimi, karşı tarafın davranışları, kişiliğine bağlı sebepler, suçun işlenme nedenleri, sanığın eylemini silahla işlemiş olması  gibi benzer nedenler sanığa verilecek cezanın tayininde rol oynarlar.

                                                              Karar Örnekleri
 

Beraat Kararı (delil yetersizliğinden)
Beraat Kararı (eylemin  sabit olmaması nedeniyle)
Mahkumiyet  Kararı
Kamu davasının ortadan kaldırılması
Red kararı
Görevsizlik
Yetkisizlik

               
Önsöz / İnternet ve Hukuk Hukuk Rehberi  /   Hukuk Siteleri /Çıldır Adliyesi  Katkıda Bulunanlar
                            Hukuk ve edebiyat Ceza Hukuku  /  Özel Hukuk  /  Programlar  Yargı Haberleri  / İnternetdeki Hukukcular
                                                                                HABERLEŞME  MERHABA    ANA SAYFA
                 Sayfamız İnternet explorer 4.0 üstü veya  Nestcape  Communicator  Tarayıcı Programlarında  İzlenmek üzere hazırlanmıştır.