Make your own free website on Tripod.com
 •                 İNTERNETLİ ADALET
      Uygarlıkların itici gücü iletişimdir. İletişimin olmadığı yerde uygar
  lıkdan söz edebilmek mümkün değildir. İnsanlık tarihi boyunca iletişim
  araçları gelişen teknolojiye parelel bir gelişim göstermişlerdir .Günümüzün
  gözde iletişim aracı internettir.İnternet sayesinde , bilgi sessiz kütüpha
  nelerden , sararmış kitaplardan firar etmiş ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Ar
  tık internet sayesinde dünyanın en büyük kütüphanesi bir kaç tuşla ev
  imiz
  de. Ülkemizdeki internet kullanıcılarının sayısı ülke nüfusuna göre çok az
  isede; artık insanlar internet kavramından haberdarlar. Bilindiği üzere;
  matbaa ülkemize icat edilmesinden 200 yılı aşkın bir süre sonra geldi. An
  cak daha sonradan gelmiş olması,bizim 200 yıllık bilgi birikimine yetişme
  mizi sağlamadı. Ancak;"
  eller aya biz yaya"deyişinin edebiyatımıza girmesi
  ni sağladı. Artık geçmişten ders alalım. Başkaları bizim için "
  Türkler güne
  şe biz aya " desinler. Bu nedenle 20 yüzyılın en büyük buluşu internete ge
  reken önemi verelim.
    Bu zamana değin bilgisayar ve internet konusunda öğrendiklerimi (bir damla
  da olsa) yargı alanında nasıl kullanılabileceğine ilişkin, şimdilik çeşitli nedenlerle
 • uygulanması zorda olsa düş olmayan görüşlerimi paylaşmak istiyorum.
                   DAVA DOSYALARI YERİNE CD ROM
     Bilindiği üzere; yazılar, resimler, sesler ve video görüntüleri çeşitli Araçların
  yardımıyla bilgisayar ortamına, yani dijital ortama aktarılabilmektedir. Günümüzün
  yaygın dijital bilgi depolama aracı CD ROM lardır. Bir CD ROM a kütüphanenizin büyük
  bir kısmını kaplayan ciltler dolusu ansiklopediyi sığdırabilmek mümkündür. Adliyelerle ilgili programlarda hep eski dosyalardan ,yetersiz arşivlerden bahsedilir.Çok kez eski yıllara ait bir dosyanın arşivden bulunması mümkün olmaz.İşte dava dosyalarının başlangıçtan karar kesinleşinceye kadar dijital ortama aktarılması durumunda bu tür şikayetler ortadan kalkacaktır.Bunun ötesinde ceza yargılamasında bir davanın hazırlık soruşturmasından itibaren sonsoruşturmanın bitimine kadar görsel olarak dijital ortama aktarılması durumunda, davaya daha sonra bakan hakim geçmiş duruşmalardan görsel olarak haberli olacak, böyleçe katılmadığı duruşmada ki sanığın , tanıkların davranışlarını kontrol edip beyan
  larının samimi olup olmadığı yönünde bir kanaata saip olması kolaylaşacaktır. Böyle bir uygulama "Hakim duruşmadan ve toplanan delillerden edindiği kanaate göre hüküm verir"ilkesinin güzel bir uygulaması olacaktır.
        RESMİ POSTA PULU YERİNE ELEKTRONİK POSTA...adliye@gov.tr
    İnternetin en önemli kullanım alanlarından biri de elektronik postadır.Elektronik posta ile dijital ortama aktarılmış bir davaya ilişkin bilgileri birkaç saniye içersinde karşı tarafa gönderebilmek mümkündür.Başka kurumlara ve mahkemelere yazılan yazıların cevaplarının geç dönmesi yargılamayı yavaşlatmakta, adaletin geçikmesine neden olmaktadır. Klasik yöntem elektronik posta yoluyla yazışma yanında "yürüyerekmi yoksa uçakla mı gidelim" demeye benzer.
     Elektronik postanın yargısal alanda kullanımına ilişkin alanları sırala
  mak gerekirse;
  * Mahkemeler arası ve diğer kurumlar arası yazışmalarda
  * Bakanlıkla ilgili yazışmalarda
  * Resmi gazete ve diğer mevzuatın adliyelere gönderilmesinde
  * Dava dosyalarının yargıtaya gönderilme
  sinde
  * Meslektaşlar arasında bilgi alışverişinde
  *
  *
  ADLİYELERİN WEB SAYFASI OLSUN www......adliyesi.gov.tr
  İnternet denilince akla ilk önce web sayfaları gelir.Web sayfaları aracılı
  ğıyla istediğiniz bilgileri yayınlayıp, başkalarıyla paylaşabilm
  ek mümkün
  dür.Söz konusu sayfaları istediğiniz anda güncelleyebilirsiniz. Adliyelerin web
 • sayfası olması durumunda; mahkemelere ve savcılığa ait yayınlanması
  mümkün olan bilgiler bu sayfalarda yayımlanabilir.Böylece adliyeler arası
  iletişim artar. Adliyelerin o anki iş durumu, personel durumunu öğrenebil
  mek, davalara ilişkin istatistiki bilgilere ulaşabilmek kolaylaşır.
        SONUÇ: Yukarıda yazılanlara daha pek çok şey eklemek mümkündür.
  Yazılanların uygulama şansı olmayan ütopik düşünceler olduğunu söyl
  eyecek
  olanlar da olacaktır.Evet yazılanların uygulanması şimdilik kolay değil.
  Bu konuda yetişmiş eleman azlığı, ekonomik gerekçeler ve internetdeki gü
  venlik sorunları ve yasal düzenlemeler gözönüne alındığında adaletin inter
  netde sörf yapabilmesi için zamana ihtiyacımız var

  ADALETE YAPACAĞINIZ YATIRIM SİZE ADALET OLARAK GERİ DÖNECEKTİR
 • Önsöz / İnternet ve Hukuk /  Hukuk Rehberi  /   Hukuk Siteleri /Çıldır Adliyesi  Katkıda Bulunanlar

                     Hukuk ve edebiyat Ceza Hukuku  /  Özel Hukuk  Programlar  Yargı Haberleri  / İnternetdeki Hukukcular

        Sayfamız İnternet explorer 4.0 üstü veya  Nestcape  Communicator  Tarayıcı Programlarında  İzlenmek üzere hazırlanmıştır.