Make your own free website on Tripod.com

 

                                                                   HUKUK
       Hukuk;bir toplumda yaşayan insanlar arasındaki ilişkileri, ayrıca devlet ile birey arasındaki ilişkileri düzenleyen  kurallar bütünüdür.Söz konusu bu kurallar  bazı zorlayıcı kurallarla güvence altına alınmıştır.Örneğin, başkasının evine izinsiz girmek yasaktır. Bu kuralın ihlali  hapis cezasını gerektirir. Hukuku diğer kurallardan yani, ahlak,din ve örf kurallarından ayıran en önemli özelliği devlet tarafından kullanılan yaptırım gücüne saip olmasıdır.
       Yaşamımızın her alanında bir hukuk kuralı ile karşılaşırız. Dünyaya gelmekle  hak ehliyetine saip   oluruz. Büyüyüp evlendiğimizde aile hukukunu ilgilendiren işlemler yaparız .Gerçekleşmesi istenil  meyen ancak yaşamın bir gerçeği olan boşanmalarda başvurulacak yer mahkemelerdir.Öldüğümüz de adımız  hukuk tarafından  "muris" olarak tanımlanır.Komşumuzla olan pek çok ilişkimizde hukuk karşımıza çıkar.Hukuk bazen bizi başkalarına karşı korur yanımızda olur. Bazende adımızın başına "sanık" şeklinde ekleme yaparak bizim aykırı davranışlarımıza  karşı başkalarını korur.
     Hukuk kuralları ülkeden ülkeye  farklılıklar gösterir. Her ülkenin kendine özgün koşulları vardır. Bu koşullar  hukuk kurallarının oluşumunu da etkiler.Hukuk kuralları tarihsel süreç içersinde de  büyük değişikliklere uğramıştır.Geçmişin tartışılmaz ve çağı için modern olan bir hukuk kuralı  tarihsel süreç içersinde eskiyip artık hukuk tarihi kitaplarına konu olabilmektedir.Bu hukukun dinamik olma özelliğinden gelişen ve değişen yaşama  parelel oluşumundan kaynaklanmaktadır.
       Türk hukuku da   tarihsel süreç içersinde   büyük değişiklikler yaşamıştır. Cumhuriyet öncesi hukukumuzun temeli daha çok dinsel kurallar yani şeri hukuk düzeni üzerine kuruludur.Hukukun kaynağı din kaynaklıdır. Osmanlı imparotorluğunun son  yıllarında batılılaşma hareketleri sonuçu batı hukuku ile bir tanışma gerçekleşmiştir.Cumhuriyet hukuk düzeni olarak  laik hukuk düzenini seçmiş ve zamanın gelişmiş medeni ülkelerinin  yasal düzenlemelerini  kendine hukuk kuralları olarak seçmiştir.Söz konusu  batı yasalarının aynen alınmış olmasının tartışmasız sakıncaları olmuş, uygulamada  ilk zamanlarda bazı zorluklarla karşılaşılmıştır.Ancak zaman içinde bu zorluklar aşılmıştır. Artık var olan hukukun bile geri kaldığı yetmediği daha çağdaş kurallara saip olmamız gerektiği söyleniyor. Cumhuriyetin  birincil hedefi;  çağdaş uygarlık seviyesini yakalamaktır. Hukuk devriminin amacıda;  toplumsal kuralları çağdaş bir seviyeye ulaştırıp, insanların hukuksal alanda da çağı yaşamalarının sağlamaktır.

                    
 Önsöz / İnternet ve Hukuk Hukuk Rehberi  /   Hukuk Siteleri /Çıldır Adliyesi  Katkıda Bulunanlar
                            Hukuk ve edebiyat Ceza Hukuku  /  Özel Hukuk  /  Programlar  Yargı Haberleri  / İnternetdeki Hukukcular
                                                                                HABERLEŞME  MERHABA    ANA SAYFA

                     Sayfamız İnternet explorer 4.0 üstü veya  Nestcape  Communicator  Tarayıcı Programlarında  İzlenmek üzere hazırlanmıştır.