Make your own free website on Tripod.com

 
 

                                                                        HAKİM-SAVCI-AVUKAT

       Yargı işlevi devletin görevlendirdiği görevliler tarafından yürütülür , yerine getirilir.Yargı işlevi dendiğinde ilk akla gelen hakimlerdir.Bu değerlendirme kısmen doğrudur. Ancak eksiktir.Yargılama bir süreç içersinde gerçekleşir.Ceza yargılamasında  yargılama hazırlık soruşturması ve sonsoruşturma olmak üzere iki kısma ayrılır.
        Hazırlık soruşturması bir suç işlendiğinin öğrenilmesi  üzerine başlar.Bu aşamada kural olarak tek yetkili olan görevli C. savcısıdır. Savcı hazırlık soruşturmasında ; Suç olduğu varsayımıyla elkoyulan olaya ilişkin tüm  doneleri toplar.Bu aşamada tüm makamlar Cumhuriyet savcısına yardım etmekle görevlidirler.Adli olaylara yani suçdan kaynaklanan olaylar ile ilgili olarak jandarma ve polis tarafından yapılan işlemlerde, Cumhuriyet savcısı  polis ve jandarmanın adli amiridir. Cumhuriyet savcısı hazırlık soruşturması sırasında, sanığın tutuklanmasını veya başka bir tetbirin uygulanmasını gerekli görürse, sanığın tutuklanmasını sulh ceza hakiminden talep eder.Tutuklama talebinin rededilmesi halinde bu karara karşı  bir üst mahkemeye karşı itiraz hakkı vardır.Sanık hakkındaki tetbirlerin uygulanmasının hakim kararına bağlı olması  yansız ve kuşkusuz bir yargılamanın gerçekleştirilmesi amacına yönelikdir.Cumhuriyet savcısı toplamış olduğu delillere göre  kamu davası açılması gerektiği kanaatına varırsa,  yetkili ve görevli  mahkemeye iddianame düzenleyerek kamu davasını açar.İddianamenin düzenlenip mahkemeye verilmesiyle hazırlık soruşturması tamamlanmış olur.Bir yönüyle iddianame hazırlık soruşturmasının bir özetidir. Adından anlaşıldığı gibi iddianamede sanığın suç olarak tanımlanan bir eylemi gerçekleştirdiği iddia edilerek , ihlal ettiği yasa maddesi uyarınca cezalandırılması istenir.
     İddianamenin mahkemeye verilmesiyle, sonsoruşturma yani gerçek yargılama devresi başlar.Bu devrede tarafların tüm iddia ve savunmaları toplanır.Mahkeme(muhakeme-yargılama) olarak tanımlanan  işlev bu devrede yapılır.Tarafların tümü duruşmalara katılarak  sözlü veya yazılı  olarak iddida ve savunmalarını bildirirler.Taraflarca  talep edilen ve hakim tarafından resen dinlenilmesine karar verilen tanıklar bu aşamada dinlenir.Bu aşamada  yargılamanın yürütülmesinde tek yetkili;  itiraza tabi işlemler dışında hakimdir.Bu aşamada taraflar mahkemeden talepte bulunabilirler.Bu taleplerin yerinde olup olmadığına karar verme yetkisi hakimindir.Taraflar taleplerinin rededilmesi halinde itiraza tabi kararlara karşı bir üst mahkemeye itiraz edebilirler. Devam edecek..

                     
 Önsöz / İnternet ve Hukuk Hukuk Rehberi  /   Hukuk Siteleri /Çıldır Adliyesi  Katkıda Bulunanlar
                            Hukuk ve edebiyat Ceza Hukuku  /  Özel Hukuk  /  Programlar  Yargı Haberleri  / İnternetdeki Hukukcular
                                                                                HABERLEŞME  MERHABA    ANA SAYFA

                     Sayfamız İnternet explorer 4.0 üstü veya  Nestcape  Communicator  Tarayıcı Programlarında  İzlenmek üzere hazırlanmıştır.