Make your own free website on Tripod.com
 
16.05.1993-16.05.1995 TARİHLERİ ARASINDAKİ MAKTU VE NİSBİ AVUKATLIK ÜCRETLERİ
MAHKEMELER                   MAKTU                                                    NİSBİ
1 GRUP 2 GRUP 1 GRUP                          000 % 2 GRUP                       000 %
İCRA TETKİK 250.000 200.000 İLK 12.500

SON.GELEN 12.500

SON.GELEN 25.000

SON.GELEN 50.000

100.000-600.000 TL KADAR

600.000-1.000.000 KADAR

1.000.000 DAN YUKARISI

10

8

6

4

2

1

%01

İLK 10.000

SON.GELEN 10.000

SON.GELEN 20.000

SON.GELEN 40.000

80.000-400.000 TL KADAR

400.000-1.000.000 KADAR

1.000.000 DAN YUKARISI

10

8

6

4

2

1

%01

İCRA TETKİK(Duruş) 350.000 275.000
İCRA TETKİK(ceza) 100.000 75.000
AĞIR CEZA 1.000.000 800.000
DEVLET GÜVENLİK 1.250.000 1.000.000
ASLİYE 650.000 525.000
SULH 350.000 275.000