Make your own free website on Tripod.com
                                                              İş Bulmak İçin
           Sanık ormandan tarla açmakla suçlanıyordu. İlk duruşma yapıldıkdan sonra açma yapıldığı iddia olunan yerin orman olup olmadığını belirlemek için mahalinde keşif yapılmasına karar verildi. Sanık keşif günü keşif yerinde hazırdı. Keşif sırasında, söz konusu alanın yakılarak tarla açılmak istendiği anlaşıldı. Sanığa neden böyle bir işe giriştiği sorulduğunda"İş bulmak için yaktım" dedi. Bir anda orman yakmakla iş bulmak arasında bir ilişki kuramadım. Sanığa yeniden sorduğumda"Bir tanıdığım suç işleyip mahkum oldu sonrada işe girdi, bende bu nedenle suç işledim, hakim bey bana mutlaka ceza ver" dedi. Sanık işyerlerinde belli bir sayıda hükümlü çalıştırılması kuralı kapsamına  girmeyi amaçlıyordu.Evet iş bulmak için suç işlemek bile gözönüne alınabiliniyor .Sanığın eylemi ağır ceza mahkemesinin görevine giren orman yakmak suçunu oluşturduğundan görevsizlik kararı vererek dosyayı görevli mahkemeye gönderdim.Eğer davaya bakıp mahkumiyet hükmü kursaydım , sanığın anlayışı ve beklentisine göre bu mahkumiyet hükmü sanığın iş bulma sını kolaylaştıracak bir belge olacaktı.
     Ağır ceza mahkemesinde sanık hakkında nasıl bir hüküm kurulduğunu bilmiyorum. Bu nedenle işe girip girmediği konusunda da bir şey söyleyemeyeçeğim.
            
                         Önsöz / İnternet ve Hukuk Hukuk Rehberi  /   Hukuk Siteleri /Çıldır Adliyesi  Katkıda Bulunanlar
                                Hukuk ve edebiyat Ceza Hukuku  /  Özel Hukuk  /  Programlar  Yargı Haberleri  / İnternetdeki Hukukcular
                                                                                HABERLEŞME  MERHABA    ANA SAYFA
 •     Sayfamız İnternet explorer 4.0 üstü veya  Nestcape  Communicator  Tarayıcı Programlarında  İzlenmek üzere hazırlanmıştır.
 •